Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Når man ingenting vet, sikker man er.

Mars 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Sat, March 10, 2018 12:43:30

Da er giganten Aasta Hansteen klar, ja det er Statoils topp moderne gassplattform som ble døpt på kvinnedagen 8.mars. Den er døpt etter kvinnekamp forkjemperen Aasta Hansteen.

Plattformen hadde planlagt oppstart i 2017, men har blitt et år forsinket. Aasta Hansteen er første i sitt slag av Spar-plattformer og skal etter planene tømme feltet Aasta Hansteen for gass på 6 år. Prosjektet omtales som et miljøtiltak, drømmen er at gassen fra Aasta Hansteen feltet skal erstatte kull i Europa.

https://www.nrk.no/hordaland/statoils-nye-gigantplattform-tommer-gassbronnane-pa-seks-ar-1.13950862

Det er ikke bare tragisk at vi nå øker mengden fossile brensler som graves opp, men plattformen Aasten representerer noe nytt også, en ny hastighet på å pumpe opp fossile brensler. Det ser ut som vi ikke bare nekter for at det er problemer knyttet til fossile brensler, men vi går inn for å motbevise alle verdens forskere som sier at vi må over på fornybar energi og det nå. Ikke noen utsettelser med å brenne gass, kull og olje om hverandre. Men det er vel dette vi kaller Norsk velferd, en bevisst ødeleggelse av klodens klima.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post690

Det sies at Hydro er i krise

Mars 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Fri, March 09, 2018 16:22:58

La meg først avklare en ting, Hydro er ikke i krise, aksjeeierne i Hydro er ikke i krise, ledelsen i Hydro er ikke i krise, nei det finnes ikke noe i Hydro konsernet som er i krise. Likevel, uttaler norske aviser at Hydro er i krise i Brasil, nyheten er at en av Hydro’ eide fabrikk i Brasil har hatt et større utslipp av miljøskadelige stoffer i drikkevannet til de som bor ved fabrikken i Brasil. Så nei det er ikke Hydro som er i krise, men de som er berørt av at Hydro har valgt enkleste vei for å bli kvitt gift avfallet sitt som er i krise.

Så skal overskriften i norske medier bli riktig må den lyde noe slikt: Hydro angrer på at de ble tatt for noe de har hatt som praksis i mange år, men nå kan komme til å koste Hydro masse penger å rydde opp i.
Eller: Hydro’ anlegg i Brasil påfører befolkningen store helseproblemer gjennom deres praksis med å slippe ut miljøskadelige stoffer i Brasils drikkevann for å spare penger for rike aksje eiere.
Sagt riktig blir overskriften: Hydro’ rike velfødde hvite aksjeeiere dreper fattige i Brasil. Hydros praksis har medført en vannkrise for befolkningen i Brasil.

Det er ingen krise i Hydro, men ja, det er en krise i Brasil på grunn av Hydro.

https://e24.no/naeringsliv/norsk-hydro/hydro-sjefen-mest-alvorlige-i-min-tid-som-sjef/24277513

https://e24.no/boers-og-finans/norsk-hydro/frykter-langvarig-brasil-troebbel-kan-gi-kjempetap-for-hydro/24273525

Det første vi må bli enige om er hvem krisen rammer før vi kan si hvem som opplever krisen og dette er ingen krise for Hydro konsernet.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post689

Fallitterklæring om Norges oljevern

Mars 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, March 06, 2018 19:35:32

I et lite notat på NRK kommer det frem i dag, de har ikke peiling på oljeutslipp som skjer langs Norges kyst. Beklager å melde, men hele oljevern systemet vårt som skal sørge for trygg oljevirksomhet til havs er en bløff.
Det har plutselig dukket opp oljesøl ved Vardø havn.

Oljesølet kommer på et uheldig tidspunkt, på denne tiden kommer trekkfugler tilbake til Hornøya, like sør for Vardø havn. Hornøya er kjent for å ha en av Norges største sjøfuglkolonier.

Vaktleder Ingrid J. Lauvrak i Kystverkets beredskapsordning kan opplyse om at verken brannvesenet i Vardø eller Kystverket selv vet hvor oljesølet kommer fra og peker på at det kan komme fra mange kilder.

Kystverket bruker blant annet satellitter, båter, fly og helikopter for å observere ting og aktiviteter langs norskekysten, men Ingrid J. Lauvrak kan fortelle overfor NRK at de ikke har fått inn noen meldinger som omhandler oljesølet ved Vardø havn.
Kystverket skal sette inn et fartøy ved Vardø havn, men Lauvrak sier det er lite formålstjenlig ettersom havet er stort.

https://www.nrk.no/finnmark/fugler-tilgriset-med-olje-utenfor-fugleparadis-1.13946455

Dette har tydelig vært et lite utslipp, men skaden er likevel stor. Vi sier vi har god oljesøl beredskap i Norge, men den feilet vet et lite utslipp ved Vardø havn. Et utslipp som burde være håndterbart av verdens rikeste land som skryter på seg oljesøl beredskap i toppklasse. For det er ikke bare sjøfuglen som blir berørt av oljesøl, det er alt som lever av havet i dette tilfelle, et lite utslipp kan ødelegge store mengder med fiskeegg. Dyr reagerer ganske så likt på virkestoffene i olje som mennesket gjør, ødelagt forplantingssystemet og kreft er 2 av de mer kjente effektene olje har på levende vesener.

Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post688

Det nordlige hvite neshornet er utryddet

Mars 2018Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, March 04, 2018 11:27:56

Det står ikke bra til med den siste mannlige hvite neshornet. Han har de siste årene hatt kontinuerlig beskyttelse, men nå kan det være sykdom og alderdom som tar knekken på ham. Det er tre hvite neshorn igjen i verden, som lever i dyreparken Dvur Kralove i Tsjekkia.
Her har de levd de siste årene og ethvert forsøk på å få de til å parre har mislyktes. Heldigvis, har forsøkene på å få de til å formere seg feilet, for hvorfor skal vi plage dette mektig dyret med å bringe et nytt eksemplar til verden bare for å at det skal leve sitt liv alene i fangenskap.

Det er som mange andre arter i verden utsatt for en menneskeskapt-utryddelse. Det er ikke første arten vi sender i graven og heller ikke siste vi skal utrydde. Men tragedien er ikke mindre av den grunn. Vi, mennesket, har ikke noe plan for å slutte med utrydningspolitikken vår. Noen arter forsvinner som følger av at habitatet de lever i blir rasert som følger av vår evige jakt på olje. Andre arter blir utryddet i full bevissthet, som Norsk ulv og elg er det en politisk forvaltningsplan som utrydder de.

Det er dessverre å melde kun 2 hunner igjen av det nordlig hvite neshornet, de lever i fangenskap i en dyrepark i Tsjekkia. Her kommer de også til å dø, siste av sin art, utryddet av mennesket. Men vi lærer ikke denne gangen heller, vår forvaltningspolitikk av verdens dyreliv er en utrydningspolitikk.

En kan bare undres over hvilken art som blir den neste til å bukke under på grunn av pattedyret sapiens, det kloke mennesket.

https://www.dagbladet.no/nyheter/det-er-bare-tre-individer-igjen-i-verden-na-er-den-siste-hannen-alvorlig-syk/69572501

Neandertalermann & Økseskaft  • Comments(0)//dagens.goddagmannokseskaft.org/#post687
« PreviousNext »