Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Et stengt nødnett

Beste av April 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Sun, April 19, 2015 10:37:11

Etter som det er blitt klart at FM-båndet slukkes i 2017 dukker det opp mangler på arvtageren DAB.

Det er NRK.no som nå melder om et manglende nødnett i Norge når FM nettet stenges i 2017. Dekningsgraden til DAB nette er basert på hvor folk bor. Så når FM-båndet slukkes i 2017 vil Norge mangle dekning på nødnettet.

En av de største bekymringene er norske tuneller, de større tunnelene skal oppgraderes mot 2017. Men mange små tunneler og fjernt liggende områder vil ikke få nødnettet klart til 2017.

http://www.nrk.no/rogaland/1.12313427

En fornuftig handling, stenge et velfungerende nødnett med bakgrunn i at befolkningen får tilgang til flere radiokanaler i tett bebygde strøk.

Goddagmann Radiosending
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.