Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

6 år og 4.5 millioner kr

Beste av Juni 2015Posted by Goddagmannokseskaft.org Mon, June 29, 2015 20:30:49

Da var planene for et nytt Storokryss i hovedstaden vraket. Denne gangen er planene om et nytt Storo kryss vraket av Statens vegvesen.
I mars ble det klart at Statens vegvesen trekker seg ut av prosjektet, etter at byråd Guri Melby (V) varslet i januar at planene for det nye Storokrysset som Statens vegvesen, Sporveiene og Bymiljøetaten hadde jobbet med i 6 år, ikke ivaretok «bløte» trafikanter.

Svaret på Guri Melbys ønske ble besvart av Statens vegvesen i et brev 23. mars: «Vi finner det naturlig at kommunen selv tar ansvaret for å videreføre dette planarbeidet».

Da arbeidet startet for 6 år siden ble det bestemt at kollektivtransporten skulle prioriteres gjennom Storokrysset noe som ble forandret i byrådet senhøstes 2014 og byrådet Guri Melby informerte om de nye kravene til Storokrysset på nyåret. Den nye prioriteringen er syklister og ikke kollektivtransporten.

Guri Melby mener denne snu operasjonen og vrakingen av planene på det nye Storokrysset var riktig, til tross for at planleggingen har tatt 6 år og 4.5 million kroner.

http://www.osloby.no/nyheter/Nytt-Storokryss-utsatt-pa-ubestemt-tid-8069148.html

Så da er det bare for bilistene som benytter seg av Storokrysset å smøre seg med tålmodighet og se frem til et moderne Storokryss i fremtiden. Mens resten av Oslos innbyggere kan glede seg over et skranten kollektivtilbud som blir nedprioritert for «bløte» trafikanter. Mens resten av landets befolkning kan kose seg med tanken på vel anvendte skattekroner i hovedstaden.

Kontrollør og Passasjer  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.