Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Nordpol? Europeiske kraftmarked? Ikke hørt om, kanskje?

Beste av Mars 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Wed, March 30, 2016 18:00:59

Det er NRK.no som slår saken om at nordmenn ikke vet at Norge selger strøm til EU for så å måtte kjøpe tilbake strøm fra Europa, stort opp på nett, under den misvisende overskriften «Norsk vannkraft er utsolgt».

Videre roter NRK.no artikkelen 100 prosent til, det Europeiske kraftmarkedet blir totalt misforstått og for å gjøre vondt verre blir det komplette kaoset når våre venner i Fremtiden i Våre Hender får ordet og skal uttale seg i sakens anledning.

Artikkelen som i utgangspunktet er positiv og gir et løfte om fremtiden, mister fort poenget og innholdet. Artikkelen tar utgangspunktet i at europeere gjerne vil betale ekstra for å få grønt-sertifikat på strømmen de får levert, noe som har medført at kraftleverandørene har innført Opprinnelsesgaranti som garanterer at kraften de kjøper kommer fra fornybare kilder. Pengene fra ordningen skal hjelpe utviklingen og utbygningen av fornybarenergi. Nordmenn på sin side «gidder» ikke å betale ekstra for sertifikatet om opprinnelse, siden vi tar det forgitt at vi får elkraften vår fra vannkraft.
Og det er rundt dette poenget NRK.no mister helt begrepet om kraftproduksjon, for nå «selges» norsk vannkraft til Europa under opprinnelsesgaranti, noe som medfører at vi må «kjøpe» tilbake kraft fra Europa som ikke har opprinnelsesgaranti.

http://www.nrk.no/viten/norsk-vannkraft-er-utsolgt-1.12848574

Det er flott hvis vi kan selge et sertifikat til Europeere som genererer mer satsning på fornybar energi, men du vil aldri og la meg spesifisere ALDRI klare å produsere elkraft i mitt Norge som en i München har kjøpt og bruker så lenge det finnes kraftproduksjon nærmere brukeren i München.

Strøm er logisk, den velger korteste veien «hjem» fra/til produksjonssted. Så det en husstand/bruker av strøm i mitt Norge vil få levert og bruke strøm produsert på nærmeste vannkraft-anlegg, ikke fra kullkraft i Polen, selv om du betaler et kullkraft-verk i Polen for å produsere strømmen du bruker.

Dette er det europeiske kraft samarbeidet som Norge er del av, men vi Norge fungerer som et «batteri» for Europa siden vi lett kan stenge eller åpne kraftproduksjonen vår ved behov. Det er ikke like lett og raskt å starte eller stoppe et kullkraftverk som det er med ett vannkraftverk som kan stenge kranene.

Dette er en fornuftig løsning, siden Norge da kan stenge sin kraftproduksjon om natten når det er lite behov for strøm i Norge, da kan vi få elkraft fra Europa som ikke kan stenge kullkraftverkene sine om natten. Europas kullkraftverk går døgnet rundt, noe som medfører at produksjonen holder seg jevnt gjennom døgnet og da er det fornuftig av Norge og ikke bruke opp fornybar vannkraft når det er kraftoverskudd i Europa. Det motsatte skjer da på dagtid, det er behov for mer kraft på markedet og Norge kan nå «selge» strøm til Europa fremfor at Europa må starte opp enda mer kullkraftverk.

Men dette er det som NRK.no og Fremtiden i Noens Hender klarer så fint å unngå å nevne når de legger ut om et emne de ikke kan eller forstår eller innehar kunnskap om.

Logikkmann & Økseskaft
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.