Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Utrydd alt

Et sted i AfrikaPosted by Goddagmannokseskaft.org Tue, June 07, 2016 17:54:09

Mandag ble det klart, Stortinget stiller seg bak et prøveprosjekt som åpner for felling av Norsk Kongeørn. Det dreier seg i første omgang å gi fellingstillatelse på Kongeørn som kan skade beitedyr på Fosenhalvøya og deler av Troms.

Kongeørnen er som på lik linje med resten av Norges rov-dyr, total fredet.

Torhild Aarbergsbotten (H) sier til NRK at «Dette ikke er et prosjekt for felling av kongeørn i Norge».
Aarbergsbotten opplyser videre til NRK at «Resultatet i Rissa viser at vi trenger mer kunnskap da det er en stor prosentandel av tap som gjerne kan skyldes ørn. Men vi trenger bedre dokumentasjon. Det har vært vanskelig å ta ut ørn som er tydelig skadegjørere, og forsøksprosjektet handler om lettere å kunne ta ut direkte skadegjørere etter søknad. Ikke felling for å holde et bestandsmål».

https://www.nrk.no/trondelag/stortinget-gir-gront-lys-til-proveprosjekt-for-a-felle-kongeorn-1.12984588

Ja, skal vi følle Torhild Aarbergsbottens uttalelser, er det vel ingen tvil om hvilket dyr (mennesket) som er mest «skadegjørende» for resten av naturen og som man burde åpne felling av for å holde bestanden ned for å redde Norsk beitedyr.

Noe teitere en Torhild Aarbergsbottens uttalelser overfor NRK skal du lete lenge etter for å finne. Det gir oss bare en bekreftelse på hvor uvitende våre folkevalgte er.

Et sted på Afrikas mektig savanner, sitter det en gruppe krypskyttere og gapskratter av Norges krav til Afrika om mer vern av Afrikasdyreliv.

Jaktmann & Økseskaft
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.