Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Når det sanne ansikt viser seg

September 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Thu, September 15, 2016 19:30:24

Det er som Nina Jensen i WWF uttaler så pent til VG: “Ytterst pinlig for statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tron Lien”.


Nina Jensen uttaler seg om oljekartet som er utgitt med tanke på den 24. konsesjonsrunden. Det første karte over blokker som oljeselskapene kan legge til grunn for søknadene sine med tanke på tildeling av lisenser for oljeleting på norsk sokkel, ble raskt annullert da det viste seg at regjeringen hadde tatt med områdene Lofoten og Mørekysten.

Dessverre er det ikke kart nr.1 Nina Jensen uttaler seg om, men den redigerte versjonen som WWF har nøye gjennomgått.

På utlysnings kart nr.2 har regjeringen “glemt” sin egen verning av Jærenkysten. Området utenfor Jæren er på 124 kvadratkilometer og ble vernet mot oljeboring 17. juni i år og åpnet for oljeaktivitet 29. august.


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/solberg-regjeringen/regjeringen-aapner-for-oljesoeknader-i-vernet-omraade/a/23793104/


Nina Jensen har helt rett når hun lurer på “Hvor kort hukommelse regjeringen egentlig har”.

Det greie med denne saken er at vi får avklart og avgjort hvor lite vi kan stole på egen folkevalgt regjering.

En kan bare undres hvor mye annet som ikke har kommet frem i avisen av tilsvarende saker.


Økseskaft


  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.