Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

"Regnefeil"

Oktober 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, October 18, 2016 17:01:28

Neste år får sildefiskerne lov til å fiske dobbelt så mye sild etter en “regnefeil” hos Havforskningsinstituttet.

Dette blir mottatt med jubel av fiskerne som ser en dobling av inntekten og en bekreftelse på det de har påstått de senere årene med at det er mer sild i havet enn det Havforskningsinstituttet har påstått.

Det dreier seg om silden, Norsk vårgytende sild, det ble meldt om nedgang i bestanden av silden i 2015 av Havforskningsinstituttet, men dette går de nå imot og skylder på en "regnefeil" internt som gir grunnlaget for en dobling av neste års kvote.

Vårgytende sild har stor utbredelse langs kysten av Lofoten.

https://www.nrk.no/nordland/fiskerne-hevder-de-har-tapt-store-verdier-pa-grunn-av-havforskernes-regnefeil-1.13178342

Norsk vårgytende sild er mat til en rekke andre dyr, ikke bare større fisk men også sjøfugl.

En av disse er Lundefuglen som er rødlistet i Norge, Lundefuglen holder til i Lofoten og har ikke fått en unger de senere åren på grunn av mangle på tilgang til sild, som er maten den spiser.

Ja, det er på tide å doble kvoten av sildefiske, bra anbefaling fra Havforskningsinstituttet.
“Regnefeil” eller “Regnskapsfeil”

Fuglemann & Økseskaft

#Sildefiske
#Lundefugl
#Lofoten
#Havforskningsinstituttet
#Vårgytenesild
#Sjøfugl


  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.