Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Milepæl til bekymring

Oktober 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, November 01, 2016 18:44:11

Det er Norges Råfisklag som i disse dager legger frem årets omsetning og de kan igjen melde om en rekordomsetning. De slår fjorårets rekord med 1,7 milliarder.

Det er den positive prisøkningen som får æren for årets økte omsetning.

Det ligger an til en omsetning på 11,5 milliarder norske kroner. Og Norsk Råfisklag håper på positiv utvikling i 2017 og tror nøkkelen for enda større omsetning ligger i kvalitet.

https://www.nrk.no/nordland/na-har-kystfiskerne-passert-en-historisk-milepael_-_-det-er-artig-a-vaere-fisker-na-1.13204997

En kan bare håpe at de avsetter litt penger fra rekordårene til trangere tider og ikke bare roper på staten for økte kvoter og økonomisk hjelp. Norsk Råfisklag burde glede seg over økt omsetning, men burde heller mane til en måteholdenhet når vi vet hva overfiske av en art medfører.

Økseskaft  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.