Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Under radaren det gikk

November 2016Posted by Goddagmannokseskaft.org Sat, November 26, 2016 15:48:49

Høsten har bestått av ledere som roper høylytt ut om en konsekvensutredning av olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det virker som det ikke er et menneske i Norge som er imot en åpning for oljevirksomhet i disse områdene, hvis vi ser bort fra Bellona Hauge og WWF Nina.

Staten får drahjelp av oljeselskapene og LO, som alle har jobbet iherdig med å få gjennom en konsekvensutredning.

Og det kan se ut som de har den norske media på laget, under overskrifter som: “Så mange arbeidsplasser skaper et nytt oljeeventyr” og “Ikke noe miljøfare og åpne for en konsekvensutredning”.

Men sannheten er en helt annen og veldokumentert. Miljøkriminaliteten som inntreffer ved en åpning for en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja vil påvirke alle kommende generasjoner.

Og det er betenkelig at landets aviser ikke har dekket nyheten om at alle kommunene i Lofoten er imot en konsekvensutredning.

Alle de seks kommunene i Lofoten vedtok et samlet Nei mot oljeleting i Lofoten mandag 21.11.16.

NRK.no er så langt eneste avisen som hadde en sparsommelig artikkel om det samme dagen.

https://www.nrk.no/nordland/na-har-alle-kommunene-i-lofoten-sagt-nei-til-konsekvensutredning-1.13237779

Vi stiller oss så klart sammen med de seks kommunene i et Nei til konsekvensutredning av Lofoten.

Man må være en idiot hvis man er for en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, når man legger informasjonen og kunnskapen om konsekvensene av å åpne for oljevirksomhet i disse sårbare områdene.

Konsekvensmann & Økseskaft  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.