Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

0.016 ulv

Januar 2017Posted by Goddagmannokseskaft.org Tue, January 24, 2017 18:23:14

Da er det på ny varslet demonstrasjon mot regjeringens ulve vedtak om å redusere fellingstilatelsen fra 47 til 15 ulv.

Den kommende demonstrasjonen skal være et fakkeltog som går forbi stortinget og statsministerens bolig for å vise misnøyen med vedtaket, og er ventet å få flere deltakere enn demonstrasjonen som ble avholdt 4 januar som var på 1500-2000 deltakere.

Pådriverne bak det annonserte fakkeltoget er blant annet Norges Jeger- og Fiskerforbund i Hedmark, som skriver: “Regjeringens håndtering av ulvesaken opprører mange. Stortingets flertallsvedtak om bestandsmål for ulv er i praksis parkert gjennom regjeringens håndtering”.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/01/22/195272246/ulvemotstandere-varsler-fakkeltog-ved-stortinget

Det kan dessverre se ut som Norges Jeger- og Fiskerforbund mangler en del kunnskap om hva som kreves av natur for at naturen skal fungere optimalt.
For å peke på den mest åpenlyse, ulven tar ikke og feller de friske sterke elgene men heller de elgene som er syke og svake.
Men når man ikke har hørt om "sterkeste rett til å overleve", kan det fort bli problemer med å forstå naturens gang og hvilken brikke et rovdyr spiller i naturen.

Og hvis det er slik at Norges Jeger og Fiskerforbund er pådrivere bak felttoget for drømmen om å skyte ulv overskygger all fornuft, må vi dessverre peke på humoren med at det dreier seg om 32 ulv de ønsker å skyte, det var (la oss si) 2000 som demonstrerte mot Stortingets vedtak 4. januar. Da har disse 2000 menneskene 0.016 ulv hver seg å jakte på.

Men ja, jeg kan støtte utryddelsen av den norske ulvebestanden som det er snakk om her, hvis da norges beitedyr bønder frasier seg retten til å få erstatning fra regjeringen for tapt dyr på beite.

Løsningsmann & Økseskaft

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.