Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Goddagmann & Økseskaft

Velkommen til Tåkens tidsalder

Vi vil gjerne få lov til å ønske velkommen til det 21-århundre, tåkens tidsalder.

Velkommen til Www.GoddagmannOkseskaft.org

Et berettiget søskmål

Gal gal verdenPosted by Goddagmannokseskaft.org Thu, July 20, 2017 11:16:50

Det er staten California som nå går til søksmål mot 37 selskap som de mener har bevist sluppet ut klimagasser, til tross for kunnskapen de har innehatt med tanke på effekten klimagasser har på klodens klima.

“Havnivåøkning skader Imperial Beach og truer vår fremtid”, sier ordfører Serge Dedin i San Diego fylke. Han sier at innbyggerne ikke har kapasitet til å betale for beskyttelsen som trengs, og at selskapene derfor må holdes ansvarlig.

Statoil er med på listen over de 37 selskapene som California saksøker.
Informasjonsdirektør i Statoil, Bård Glad Pedersen, er ikke bekymret for søksmålet i USA: “Søksmålet i USA, der vi er nevnt sammen med mange selskaper, er ikke det første av denne typen mot industrien, Tidligere søksmål er blitt avvist på bakgrunn av at det er et politisk, ikke juridisk, spørsmål hvordan vi skal klare å møte klimautfordringen og samtidig forsyne verden med nødvendig energi”.

Administrerende direktør ved Sabin Center for Climate Change Law, Michael Burger, sier søksmålet har nye sider ved seg, blant annet anklages selskapene for “En manglende advarsel”.

https://www.dn.no/nyheter/2017/07/19/1855/Olje/statoil-blant-37-selskaper-som-blir-saksokt-for-klimaendringer

Et berettiget søksmål, er det California kommer med her. At verdenshavene ville stige har oljebransjen selv visst om siden 80-tallet, da gass- og oljefelte Troll i Nordsjøen ble bygd ut ble Shell’ gass rigg hevet med 2 meter for å møte en havnivå stigning bransjen selv beregnet.
Exxon lagde en klimamodell på slutten av 70-tallet som beregnet at klimagassutslipp fra fossile brensler ville gi 2-3 ganger så mye global oppvarming og hvilke følger dette ville ha for klodens klima.
I 1958 kom de første rapportene om hva vårt klimagassutslipp ville ha av negativ påvirkning på klodens klima.

Spørsmålet vil aldri være om oljeindustrien har holdt tilbake informasjon om effekten klimagasser har på klodens klima, heller hvor lenge de har visst om effekten og hvor stor den er.

Økseskaft

Shell' gass rigg, Troll A.
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.